rijangst, autisme en adhd

Het komt vaak voor dat mensen moeite hebben bij het behalen van het rijbewijs door rijangst, ADHD of autisme. Wij bieden in deze gevallen rijlessen aan die op de situatie zijn toegesneden.

Rijangst

Autorijden is soms helemaal geen pretje. Het klamme zweet breekt uit bij de gedachte weer achter het stuur te moeten. Als je ervoor kiest het autorijden achterwege te laten of wanneer je merkt dat je bepaalde routes gaat vermijden vanwege te verwachten obstakels ( snelheid, tunnels, verkeerspleinen ) dan kan er sprake zijn van rijangst.

Over rijangst is veel informatie beschikbaar. Een handige website is www.rijangstlabel.nl. Als je na het bezoek aan die website van mening bent dat je enige hulp van een rijangstcoach nodig hebt, neem dan met mij contact op.

Deze aanpak begin met een intakegesprek. Dit duurt anderhalf uur en vindt bij jou thuis plaats. De bedoeling daarvan is te komen tot een duidelijk beeld over de achtergrond van de angst, alvorens een strategie te kiezen.  Indien nodig wordt contact opgenomen met het angstbehandelingscentrum IPZO. (zie www.ipzo.com). Afhankelijk van jouw ziektekostenpolis worden de kosten voor die gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed.

In de regel kan er in vijf lessen veel vooruitgang geboekt worden. De invulling  van die lessen is afhankelijk van de uitkomsten van de intake. Mijn toegevoegde waarde als rijangstcoach boven die van de rijinstructeur is dat ik je help de angst milder te maken. Als rijinstructeur richt ik me hoofdzakelijk op het aanleren van vaardigheden en inzicht.

Twee maanden na afloop van de praktijkbegeleiding neem ik contact met je op om samen na te gaan of de aanpak succesvol geweest is.

Autisme en ADHD

Mensen met Autisme, ADHD , ADD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen mogelijk het rijbewijs te halen.