rijexamen

Voor je rijbewijs moet je twee examens afleggen: theorie en praktijk. Het theorie-examen toetst of je voldoende kennis hebt van de regels in het verkeer. Dit examen moet je zelf aanvragen. Het praktijkexamen toetst of je in staat bent veilig en adequaat deel te nemen aan het verkeer. Dit examen vragen wij voor je aan, zodra je ver genoeg gevorderd bent.

A: Theorie-examen

theorie

Voor de meest actuele informatie over het theorie-examen verwijzen we naar de website van het CBR.

Het vernieuwde theorie-examen

Het theorie-examen bestaat vanaf 1 januari 2008 uit drie onderdelen:

  • vragen over wetten en verkeersregels;
  • vragen over verkeerinzicht en risico’s;
  • vragen over gevaarherkenning.
Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Het aantal vragen over verkeersinzicht en risico’s zal geleidelijk worden uitgebreid.

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. Deze vragen beantwoordt je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

 

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Zie ook:

Wij adviseren je zo snel mogelijk het theorie-examen te halen, omdat kennis van de theorie het leerproces versnelt. De theorieopleiding kan thuis via internet gedaan worden.
Voor een demo verwijzen we naar www.traffictrainer.nl. Zo kan je in je eigen tempo en op de tijd die jou schikt aan de slag.
De praktijk leert dat er 2 tot 3 dagen studietijd nodig zijn. Je raakt vertrouwd met de sfeer en de werkwijze van het theorie-examen van het CBR.
Mochten er vragen over de theorie zijn waar je zelf niet uitkomt, dan kun je deze tijdens de les of via telefoon of e-mail aan de instructeur stellen.

B. Praktijkexamen CBR

praktijk

Wanneer je zover bent dat je bovenstaande situatie vlot, veilig en zelfstandig aanpakt ben je toe aan je praktijkexamen.
Om een praktijkexamen te reserveren is het nodig je rijschool daartoe te machtigen met een digitale legitimatie, DigiD.  Dat biedt veel voordelen. Zo ontvang je direct bericht als de rijschool het examen voor je heeft gereserveerd of als je examen is verschoven. Daarnaast zijn je adresgegevens direct beschikbaar voor de autorijschool waardoor fouten voorkomen worden.
Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD.  Dat is je persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. Je hebt ook het rijschoolnummer nodig: 1552U8.

Tijdens het praktijkexamen wordt je beoordeeld op je verkeersinzicht en of je zelfstandig kunt rijden. Daar zijn vijf  examenonderdelen voor ontwikkeld:

Zelfstandig route rijden: zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dus geen examinator meer die zegt ‘Eerste straat rechts, bij de verkeerslichten links’.

Dat zelfstandig rijden kan op meerdere manieren.

Zo kan de examinator je vragen naar een bekend punt te rijden, bijvoorbeeld een sporthal.

Of je rijdt ergens heen met behulp van een navigatiesysteem.

Ook kan de examinator je meerdere routeopdrachten tegelijk geven.

Als je de locatie niet bereikt is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

Zelfstandig een bijzondere verrichting  uitvoeren: tijdens je examen voer je drie bijzondere manoeuvres uit. Zo kan de examinator je vragen om in een straat een veilige mogelijkheid te zoeken om te keren. Of om zo dicht mogelijk bij een supermarkt te parkeren. Jíj bepaalt dan wanneer, waar en hoe je dat doet. Of om zo dicht mogelijk bij een auto aan de linker of de rechterkant van de weg te stoppen en weer verder te rijden. Bij alle drie de bijzondere verrichtingen is vooral veel aandacht nodig voor de veiligheid en de doorstroming. Dat je de auto hiervoorgoed moet beheersen spreekt voor zich.

Vragen over een verkeerssituatie: als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie heeft voorgedaan, kan de examinator je vragen de auto even aan de kant te zetten. Je kunt dan enkele vragen krijgen om na te gaan hoe je de verkeerssituatie hebt aangepakt. Het betekent dus niet dat je een fout gemaakt hebt.

Zelfreflectie: thuis of tijdens je rijlessen vul je een vragenlijst in. De lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt jouw antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Zo krijg je een beeld van je sterke en verbeterpunten in het verkeer. Daardoor weet je waar jij na je examen risico’s loopt en waar je dus nog aan moet werken.

Milieubewust rijden: voor een beter milieu én voor je eigen portemonnee is het belangrijk dat bestuurders milieubewust autorijden (volgens de principes van Het Nieuwe Rijden). In het vernieuwde rijexamen wordt daarom onder meer aandacht besteed aan de bandenspanning en of je op het juiste moment schakelt.

C: Faalangstexamen

Het faalangstexamen is niet makkelijker dan een regulier examen. Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan de rijvaardigheidseisen.
Je moet laten zien dat je veilig en verantwoord aan het verkeer deelneemt.
Het verschilt van het reguliere examen omdat er meer tijd is. Het duurt namelijk 80 minuten.
Het begint met een intakegesprek waarin je rustig je situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden.
Er is dus voldoende tijd om je op je gemak te stellen. Want als je je op je gemak voelt, dan presteer je het beste!

Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wil. Je mag het zelf aangeven. Je examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Op www.faalangst.nl of www.123test.nl kun je testen of je moet overwegen om het speciale rijexamen aan te vragen.